"Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboom planten." - Maarten Luther

Geloof laat een Muur vallen. Christian F├╝her en de vreedzame revolutie van 1989

 

Hoe de liederen en teksten van een gewone Lutherse dominee een politiek systeem ondermijnden.

zaterdag 7 oktober 2017 15.30-17.00 uur - Lutherse Kerk Utrecht (Hamburgerstraat 9) Boekpresentatie tijdens een muzikaal literaire voorstelling

zondag 8 oktober 2017 12.00-13.15 uur - Lutherse Kerk Apeldoorn (prof. Röntgenstraat 9) Nieuwe compositie op Lutherliederen tijdens speciale Muziekdienst

Op 7 oktober verschijnt de Nederlandse vertaling van Christian Führer's mémoires Wir sind dabei gewesen onder de titel Geloof laat een Muur vallen. Memoires van de Wende-dominee. Deze vertaling is verzorgd door Pieter Oussoren, die bekend is als vertaler van de Naardense Bijbel (2004, 201712) en eerder als vertaler van Erich Loest's Nikolaikirche (Het wonder van Leipzig, Boekencentrum 2003). Van Luther geleerd wordt door Uitgeverij Skandalon verzorgd als een soort brevier: voor elke dag  een bladzij tekst uit de mémoires van Führer, uitgevoerd als een fraai hardgebonden boek met leeslint en foto's.

Zie http://www.skandalon.nl/shop/biografien/455-geloof-laat-een-muur-vallen.html

Geloof laat een muur vallen zal worden gepresenteerd tijdens een muzikaal-literaire voorstelling in de Lutherse Kerk van Utrecht waarin de treffende teksten van Christian Führer worden gemengd met filmbeelden over de omwenteling en met composities over de Lutherliederen die in de Oostduitse Vredesvespers zo'n belangrijke rol speelden. Zo horen we een opdrachtcompositie over Luther's oorspronkelijke melodie van Ein feste Burg door de Utrechtse musicus Karel Demoet en zijn kamerkoor Ab Novembris. De voorstelling wordt afgesloten met een lezing door prof. dr. Beatrice de Graaf, hoogleraar Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, over de inspiratie die de Reformatie bood voor het vreedzame verzet tegen het communistische regime. Na afloop is Van Luther geleerd te koop tegen een speciale prijs.

Meer Lutherliederen zijn mee te zingen tijdens de Muziekdienst op zondag 8 oktober in de Lutherse Kerk van Apeldoorn, waar ook de opdrachtcompositie van Karel Demoet ten gehore zal worden gebracht en enkele delen uit J.S. Bach's feestelijke Cantate Ein feste Burg is unser Gott (BWV 80).

Kerkdiensten: zondags 10.00 uur

Behalve de tweede en vierde zondag van de maand

Tischrede-gesprekken

Elke vierde zondag van de maand om 12.00 (behalve in de maanden mei-augustus)

Spannende gesprekken met spraakmakende denkers over de eigentijdse betekenis en relevantie van aloude geloofsbegrippen naar analogie van de beroemde Tischreden van Luther. Een lichte lunch wordt geserveerd. Toegang vrij (collecte)

Muziekdiensten

Elke tweede zondag van de maand om 12.00

Jonge talenten zingen grote muziek in kleine bezetting ingebed in een klassieke liturgie.

Kerkblad Opwaarts

Klik hier voor het laatste nummer van ons kerkblad