"Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboom planten." - Maarten Luther

Zondag 11 december: Beroemde Aria's en koren uit de Messiah van Georg Friedrich Handel

George iedrich Händel was een bijna exacte tijdgenoot van Johann Sebastian Bach (1685-1750), maar ze hebben elkaar nooit ontmoet en waarschijnlijk ook nooit iets van elkaar smuziek gehoord.  Net als Bach schreef Händel muziek als broodwinning. Dat was toen hij zijn oratorium Messiah schreef echt nodig, want Händel zat op zwart zaad! Gelukkig werd Messiah een enorm succes, tot op de dag van vandaag.

Het eerste deel van Messiah is geschreven voor de Advents- en Kersttijd. We horen tijdens de muziekdienst van 11 december enkele roerende aria's zoals He shall feed his flock en Rejoice!, en bekende koren als And the Glory of the Lord. Na het evangelie klinkt het beroemde Halleluja-koor waar de gemeente begin en einde meezingt. 

Euwe en Sybolt de Jong begeleiden de zangers op harmoniums en het Leeflangorgel (de arrangementen zijn gemaakt door Sybolt de Jong). Het Borodin Kwartet bestaat uit Ingrid Nugteren, sopraan; Niec van der Meulen, altus; Theo van Willigenburg, tenor; en Elbert de Jong, bariton.

Voorganger in de Muziekdienst is ds. Pieter Oussoren. De dienst begin om 12.00 uur. Toegang vrij (collecte). Vanaf 11 uur wordt er koffie en thee geschonken in de Lutherzaal achter de kerk. Toegang vrij (collecte)

Tischrede tafelgesprek met prof. dr. Markus Matthias

Op zondag 22 januari is onze gast aan tafel professor Markus Matthias. Hij is hoogleraar Lutherana bij de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en dus een beetje 'onze' hoogleraar. Om 10.00 uur gaat prof. Matthias voor in de Avondmaalsdienst en vanaf 12.00 uur gaan we in de Lutherzaal met hem in gesprek over de vraag wat we weten van God en hoe we kunnen spreken over God. Is God niet in hoge mate voor ons verborgen, zoals Luther al zei ('deus absconditus', de verborgen God)? En stelt dat geen grenzen aan al onze pogingen om God in beelden, woorden en ervaringen te vangen? Stelt het geen grenzen aan de theologie?  Maar hoe kun je je vertrouwen stellen in iemand of iets waar je zo weinig van snapt? Of is het juist de bedoeling dat we het allemaal wat vaag laten? Want elke poging iets concreets te zeggen roept bezwaren op. Wie God ziet als een almachtig opperwezen, een verborgen geestelijke persoon, heeft heel wat uit te leggen. Maar ook de vrijzinnige auteurs van het boek Liberaal Christendom (dat we in het Leerhuis lezen) kregen het voor hun kiezen toen ze God aanduidden met "een dynamische werkelijkheid die inwerkt in onze wereld en in ons dagelijks leven". Trouw cartoonist Pieter Geenen wijdde er zelfs zijn strip over Dingeman aan!

Vanaf 12.00 uur wisselen we, onder genot van een lichte lunch, van gedachten met iemand die over deze vragen diep heeft nagedacht en die op verrassende antwoorden is gestuit.  Toegang vrij (kleine bijdrage voor de lunch)

Vertalingen biografie Christian F├╝hrer

Pieter Oussoren vertaalt de fascinerende mémoires van de de 'dominee van de Duitse Wende', Christian Führer, die met zijn Vredesdiensten aan de wieg stond van de reedzame revolutie die heeft geleid tot de val van de Muur in 1989.

Onder de knop 'Wende' is de vertaling te lezen.

Kerkdiensten: zondags 10.00 uur

Behalve de tweede en vierde zondag van de maand

NIEUW: Tischrede-gesprekken

Elke vierde zondag van de maand om 12.00

Spannende gesprekken met spraakmakende denkers over de eigentijdse betekenis en relevantie van aloude geloofsbegrippen naar analogie van de beroemde Tischreden van Luther. Een lichte lunch wordt geserveerd. Toegang vrij (collecte)

Muziekdiensten

Elke tweede zondag van de maand om 12.00

Jonge talenten zingen grote muziek in kleine bezetting ingebed in een klassieke liturgie.

Kerkblad Opwaarts

Klik hier voor het laatste nummer van ons kerkblad