"Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboom planten." - Maarten Luther

Tischredegesprek op 26 maart met wethouder Stukker

Op 26 maart is de Apeldoornse wethouder Nathan Stukker (CDA) vanaf 12.00 uur onze gast aan tafel in de Lutherzaal. Hij is binnen het College van B & W verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Monumenten, Bouwzaken, Wonen, Wijkzaken en Sport.

We gaan met hem in gesprek over de vraag wat de rol is van een gelovige in de politiek, of er zoiets bestaat als 'christelijke' of 'joodse' politiek en of de kerk politieke standpunten moet innemen en verkondigen.

Vanaf 12.00 uur is er een broodje en iets te drinken en we sluiten af om 13.00 uur.

Theo van Willigenburg is de gespreksleider.

Muziekdienst 9 april maart 12.00 uur Matthäus Passion

Aria's en koralen uit Bach's Matthäus Passion

De muziek van Bach is al op allerlei instrumenten en in velerlei varianten uitgevoerd, maar de Matthäus Passion begeleid op twee harmoniums blijft een van de meest unieke manieren om de intimiteit van aria's en koralen te beleven. Sybolt de Jong maakte speciale arrangementen van Bach's orkestpartijen, die hij samen met zijn broer Euwe de Jong op twee harmoniums zal spelen.

Tijdens de muziekdienst zingt Ingrid Nugteren de aria Blute Nur, de 22-jarige altus Jochem Baas brengt de aria Erbarme Dich en de jonge bariton Nathan Tax zingt de aria Mache dich, mein Herze, rein. Bijzonder is hoe Sybolt de Jong de bekende vioolsolo in het Erbarme Dich heeft omgewerkt voor de hobo in een van de harmoniums. Alle aanwezigen zingen koralen uit de Matthäus Passion in door Pieter Oussoren verzamelde vertalingen.

De muziek antwoordt op de lezing van de Matteüspassie uit Matteüs 26 en 27, genomen uit de Naardense Bijbel- de vertaling door Pieter Oussoren die ook voorgaat in de dienst. Vanaf 11.00 koffie en thee in de gerenoveerde Lutherzaal!

Vertalingen mémoires Christian Führer

Pieter Oussoren vertaalt de fascinerende mémoires van de de 'dominee van de Duitse Wende', Christian Führer, die met zijn Vredesdiensten aan de wieg stond van de reedzame revolutie die heeft geleid tot de val van de Muur in 1989.

Onder de knop 'Wende' is de vertaling te lezen.

Kerkdiensten: zondags 10.00 uur

Behalve de tweede en vierde zondag van de maand

NIEUW: Tischrede-gesprekken

Elke vierde zondag van de maand om 12.00

Spannende gesprekken met spraakmakende denkers over de eigentijdse betekenis en relevantie van aloude geloofsbegrippen naar analogie van de beroemde Tischreden van Luther. Een lichte lunch wordt geserveerd. Toegang vrij (collecte)

Muziekdiensten

Elke tweede zondag van de maand om 12.00

Jonge talenten zingen grote muziek in kleine bezetting ingebed in een klassieke liturgie.

Kerkblad Opwaarts

Klik hier voor het laatste nummer van ons kerkblad