"Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboom planten." - Maarten Luther

Programma Tischrededgesprekken 2016

24 januari 2016 (12.00 uur) Derde zondag na Epifanie

Lucas 4, 14-21 ('Om te prediken aan gevangen vrijlating, en aan blinden nieuw gezicht; om verdrukten uit te zenden in vrijlating')

Trinette Verhoeven (president Lutherse Synode): Hoe radicaal is Jezus? Over de kerk als oefenplaats voor het Koninkrijk Gods (Gods nieuwe orde) en Christenen als zout der aarde.

 

28 februari 2016  (12.00 uur) Derde zondag van de Veertigdagen (Oculi)

Lucas 13, 1-9 ('Noodlot, schuld, vrucht dragen')

Gerbert van Loenen (journalist, voormalig adjunct-hoofdredacteur Trouw) over de Lof der Onvolmaaktheid: de grenzen aan autonomie, zelfmanagement en individualiteit. Wat is de betekenis van overgave en verbondenheid?

 

27 maart 2016  (12.00 uur) Eerste Paasdag

Sytze de Vries (predikant, dichter en vertaler) over Opstanding: waarom dat echt een lichamelijke opstanding is en geen mooi geestelijk idee ('Hij leeft voort in onze gedachten') en waarom je de Opgestane in zijn 'verheerlijkte' lichaam kunt ontwaren tijdens het breken van het brood of het lezen van de Schrift. Wat voor geheim is dit?

 

24 april 2016  (12.00 uur) Vijfde zondag van Pasen (Cantate)

Johannes 13,31-35 ('Nu wordt de mensenzoon verheerlijkt')

Erik Borgman (hoogleraar en meest spraakmakende theoloog van 2012) over Passie en Pasen ("Aan je ware passie zul je ook altijd hevig lijden, maar dat is niet het einde.")

 

22 mei 2016  (12.00 uur) Trinitatis

Johannes 3,1-16 ('Opnieuw geboren worden')

Jacob Hoekman (redacteur bij het Reformatorisch Dagblad en auteur van het boek Zonen van Ismaël. Rode draden in de christelijke beoordeling van de islam): welke houding past Christenen –zij die belijden 'uit God opnieuw geboren te zijn'– tegenover de Islam? Vormt de aanwezigheid van moslims in onze samenleving een bedreiging of moeten we er juist blij mee zijn? Geloven Christenen en Moslims in dezelfde God? Wat betekent de belofte van God aan Ismael in Genesis 17, 20?

 

25 september 2016  (12.00 uur) Tweede van de herfst

Vredeszondag

Op 25 september 2016 –de laatste zondag van de Vredesweek– is onze gast-aan-tafel Cornelis Blok die zal vertellen over zijn tijd als vrijwilliger bij het oecumenisch vredeswerk in Israël en Palestina, binnen Programma voor Oecumenische Begeleiding in Palestina en Israël

 

23 oktober 2016  (12.00 uur) Zesde van de herfst

Lucas 18,9-14 (Farizeeër en tollenaar)

Rikko Voorberg (voorganger van de PopUpKerk Amsterdam en artistiek leider van StroomWest): In welke vorm heeft onze kerk toekomst? Over de loyaliteit aan Christus en de kerk als verzetsbeweging. Wie zijn de tollenaars van onze hudige tijd?

 

27 november 2016  (12.00 uur) Eerste Advent

Matteüs 24,32-44 (De komst van de mensenzoon als kosmisch geweld - het wegnemen van de getrouwen)

Pieter Oussoren (predikant en Bijbelvertaler) over de ruigheid van Bijbelteksten en het gevaar van alle 'weekmakers' die de Bijbelse literatuur maken tot illustratie bij wat we toch al weten.

Tischrede-gesprekken

Elke vierde zondag van de maand om 12.00 (behalve in de maanden mei-augustus)

Spannende gesprekken met spraakmakende denkers over de eigentijdse betekenis en relevantie van aloude geloofsbegrippen naar analogie van de beroemde Tischreden van Luther. Een lichte lunch wordt geserveerd. Toegang vrij (collecte)

Muziekdiensten

Elke tweede zondag van de maand om 12.00

Jonge talenten zingen grote muziek in kleine bezetting ingebed in een klassieke liturgie.

Kerkdiensten: zondags 10.00 uur

Behalve de tweede zondag van de maand.

De Lutherse Kerk heeft een goede ringleiding.

Kerkblad Opwaarts

Klik hier om het laatste nummer van ons kerkblad te lezen (wordt geopend in een nieuwe pagina, daarna terugklikken via uw browser naar de vorige pagina)