"Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboom planten." - Maarten Luther

Kerk en Lutherzaal huren

Voor concerten, repetities, vergaderingen, recepties en ontmoetingen kan tegen een bescheiden bedrag (€ 50 - € 400) de kerk en/of de daarachter gelegen Lutherzaal (€ 40 tot € 60) worden gehuurd. De kerk (met historisch orgel) telt 90 zitplaatsen. In de Lutherzaal is een opstelling mogelijk met tafels en stoelen (45 stoelen). Zonder tafels en stoelen is er ruimte voor 100 personen.

Informatie bij:  Dhr. P.J. Roomer  (kerkrentmeester)  Elegastgaarde 27  7329 AH Apeldoorn  06-53380581

Centraal postadres: Röntgenstraat 9 7311 AM Apeldoorn

De Lutherse Kerk Apeldoorn vormt een combinatie met de Lutherse gemeenten van Arnhem en Zutphen en maakt als zodanig deel uit van de Classis Gelderland Zuid en Oost van de Protestantse Kerk Nederland. 

Predikant: vacant

Pastoraal medewerker: pastor Ruud Bloemendal  Moerbosch 15  7323 BZ Apeldoorn   055-3121603

Voorzitter kerkenraad: Dhr. T. van Willigenburg Oudegracht 291  3511 PA Utrecht  06-33 912948   

Secretariaat kerkenraad:  Dhr. M.W. Groeneweg, Van Roekelweg 83, 7335 HC Apeldoorn  06-15063209

centraal postadres:   Prof. Röntgenstraat 9  7311 AM Apeldoorn   0

centraal email-adres: elgapeldoorn@gmail.com
 

Diakenen:    Mevr. L. Roomer-van der Laan - Elegastgaarde 27  7329 AH  06-2152640

                     Mevr.  L. Kloosterman - Berg en Boschweg 56  7314 EM Apeldoorn   06 23 31 44 06

Bankrekening diakonie: ABN-AMRO rekening NL38ABNA0540610364 t.n.v. Diaconie Ev. Luth Kerk      

Ouderlingen

•   Dhr. M.W. Groeneweg, Van Roekelweg 83, 7335 HC Apeldoorn  06-15063209, 

*   Mevr.. L. Blekkenhorst, Robert Kochstraat 112  7316 HG Apeldoorn  055-5216692

Ouderling-kerkrentmeesters:

•   Dhr. P.J. Roomer  (penningmeester, verhuur gebouwen) Elegastgaarde 27  7329 AH   06-53380581  

*   Dhr. J. Mechielsen. Symfoniestraat 19  0571-274066   7323 KS Apeldoorn  06-45 19 54 79

 *  Dhr. T. van Willigenburg (betalingen) Oudegracht 291  3511 PA Utrecht  06-33 912948   

Bankrekeningnummer E.L.G. Apeldoorn:  ABN-AMRO rekening NL93ABNA0531127818  t.n.v. Kerkrentmeesters Evang. Luth. Kerk Apeldoorn   

 

Cantores:   Dr. Theo van Willigenburg  Oudegracht 291  3511 PA Utrecht  06-33 912948

                   vanwilligenburg@kantacademy.nl      

                    Dhr. Erik Brasz  F. Bollaan 29 7312 MK Apeldoorn   055-3556191

                    Mevr. Lisa Bunt, Krommedijk 35a  7381 BT Klarenbeek   info@lisabunt.nl

Organisten:

•   Dirk Zwart  1e Weerdsweg 71, 7412 WP Deventer, 0570-567828

*   Maurits Bunt   Krommedijk 35a  7381 BT Klarenbeek   info@mauritsbunt.nl 

Coödinator organisten:  Dhr. J.N. van de Braak   Loolaan 392   7315 AD Apeldoorn  055-5769323

Kosters:

•   Dhr, E. Brasz   F. Bollaan 29 7312 MK Apeldoorn   055-3556191

•   Dhr. H. van Iwaarden   Minervalaan 59   7321 DP Apeldoorn  06-57471933

 

 

Muziekdiensten

Elke tweede zondag van de maand om 12.00

Jonge talenten zingen grote muziek in kleine bezetting ingebed in een klassieke liturgie.

Kerkdiensten: zondags 10.00 uur

Behalve de tweede zondag van de maand.

De Lutherse Kerk heeft een goede ringleiding.

Kerkblad Opwaarts

Klik hier voor het laatste nummer van Opwaarts (het kerkblad van de Lutherse Kerk Apeldoorn).