• EvangelischLutherseKerkApeldoorn

Welkom!

De Lutherse Kerk Apeldoorn is een kleine gemeente die bijeenkomt aan de Professor Röntgenstraat 9 in Apeldoorn. Wekelijks hebben we een viering op zondag 10 uur. Maandelijks wisselen we onze gewone diensten af met een muziekdienst om 12 uur, waarin klassieke muziek door jonge musici is ingekaderd in een Lutherse liturgie. Vanaf 1 juni a.s. delen we een eigen predikant met de Evangelisch Lutherse Gemeente van Arnhem: ds Maarten Diepenbroek. Zie voor het meeste recente kerkblad: Opwaarts.

Op 19 mei om 15.00 u. zal in een feestelijke middagdienst ds. Maarten Diepenbroek door ds. Pieter Oussoren worden verbonden als predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Apeldoorn. Die dag is er geen ochtenddienst. Meer informatie vindt u hier.

Ook dit jaar werken we mee aan de actie ‘Vakantiegeld Samen Delen‘:

Wij zijn een zingende gemeente rond Woord en Sacrament. De leden participeren actief in de dienst. Lector, gastvrouw-/heer, voorzanger, collectanten hebben naast de predikant en de organist/pianist elk hun inbreng in de dienst. Avondmaal vieren we in een kring die openstaat voor vriend en vreemde. Elke zondag wordt na de dienst koffie gedronken in de Lutherzaal. Er is tijd voor persoonlijke ontmoeting.